Liikmed

Juhatuse liikmed:

Vahur Laas (juhatuse esimees)
Kalmar Kramp
Marti Pungits
Lauri Lokko 
Egle Saaremäe
Toomas Tamm
 

 

Liikmeks astumise avaldus

 
 
Liikmemaksu info:
Aastane liikmemaks 25€. Tasutakse arve alusel.
Arve saadetakse kõigile liikmetele igal aastal korraga.